Τις αποφάσεις της διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Χριστόδουλου Τοψίδη, που οδηγούν σε πολύ χαμηλές εκπτώσεις και επακόλουθα σε πληρωμή περισσότερων χρημάτων σε αναδόχους έργων, καταγγέλλει ο συνδυασμός «Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση» του Χρήστου Μέτιου. Στο δελτίο Τύπου που απέστειλε αναφέρονται τα ακόλουθα: «Καταγγέλλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διοίκηση του κου Τοψίδη, ο οποίος οδηγεί σε πολύ χαμηλές εκπτώσεις σε διαπραγματεύσεις και ειδικότερα: Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας για αντιπλημμυρικά έργα, επέλεξε σκοπίμως να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες και όχι την ουσιαστική ευχέρεια που της παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα την κατοχύρωση δύο έργων σε προεπιλεγμένους μειοδότες ανάδοχους με εξωφρενικά χαμηλές εκπτώσεις, σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες που κινήθηκαν από την δική μας διοίκηση και υπήρξαν υψηλότατες εκπτώσεις. Η καταγγελία της παράταξής μας αφορά έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που γίνονται με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Η νέα διοίκηση εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εξευτελιστικές εκπτώσεις 1,8% και 5,36%. Η δική μας διοίκηση, σε αντίστοιχες περιπτώσεις εφάρμοσε διαδικασίες που οδήγησαν σε εκπτώσεις που κυμαίνονταν από 38,16% μέχρι 48,47%. Ζητάμε να διερευνηθεί η απώλεια χρημάτων του ελληνικού Δημοσίου από τις χαμηλές εκπτώσεις που «πέτυχε» η νέα διοίκηση. Αν οι εκπτώσεις ήταν αντίστοιχες με αυτές των άλλων έργων, το όφελος του ελληνικού Δημοσίου θα ξεπερνούσε τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, σε έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα πρόσφατα έργα και οι ενέργειες

  1. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στον Έβρο, προτάθηκαν από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία δύο έργα, για τα οποία η δική μας διοίκηση εξασφάλισε άμεσα χρηματοδότηση από πόρους της Περιφέρειας εντάσσοντάς τα στο ΕΠΑ της Περιφέρειας. Πρόκειται για τα εξής έργα:

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ-ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ-ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 1.340.000€, το οποίο εντάχθηκε στις 15.09.2023.

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 2.800.000€, το οποίο εντάχθηκε στις 05.12.2023.

Για το πρώτο έργο, η δική μας διοίκηση προχώρησε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με απόφαση της οικονομικής επιτροπής (πλέον περιφερειακή επιτροπή) και κλήθηκαν όλοι οι οικονομικοί φορείς που έχουν έδρα στην Π.Ε. Έβρου, λόγω του κατεπείγοντος που οφείλεται στο απρόβλεπτο γεγονός της από 19.08.2023  πυρκαγιάς, επειδή δεν θα υπήρχε δυνατότητα συγκράτησης στην κοίτη των ρεμάτων των αναμενόμενων αυξημένων πλημμυρικών παροχών. Έτσι, συμμετείχαν 7 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος προέκυψε με έκπτωση 42,42%.

Για το δεύτερο όμως έργο, η νέα διοίκηση είχε διαφορετικά σχέδια. Στην συνεδρίαση περιφερειακής επιτροπής (πρώην οικονομικής επιτροπής) στις 26.01.2024, τέθηκε ως θέμα, με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας όπως είχε προετοιμαστεί από την δική μας διοίκηση, η έγκριση της ανάθεσης του έργου με την ίδια διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπως στο προηγούμενο έργο, ώστε να κληθούν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση, πάλι, όλοι οι οικονομικοί φορείς με έδρα τον Έβρο. Το θέμα αποσύρθηκε από την διοίκηση για περαιτέρω διερεύνηση, παρά τις έντονες διαφωνίες των 3 μελών της δικής μας παράταξης. Στην συνέχεια, στην συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής στις 09.02.2024, με εισήγηση και στοχευμένη επιλογή του νέου χωρικού αντιπεριφερειάρχη Έβρου, προτάθηκε να κληθούν μόνο τρεις συγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (δύο της Π.Ε. Έβρου κι ένας της Πιερίας) για την διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός και να εγείρονται σοβαρότατα ερωτήματα για τις μειώσεις, τα οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Ο πρόεδρος και τα 5 μέλη της περιφερειακής επιτροπής από την νέα διοίκηση, ψήφισαν υπέρ του να κληθούν μόνο οι συγκεκριμένοι 3 και όχι όλοι οι οικονομικοί φορείς της Π.Ε. Έβρου, παρά την έντονη διαφωνία και των 3 μελών της παράταξής μας στην περιφερειακή επιτροπή. Η τελική απόφαση για την ανάθεση του έργου λήφθηκε στην συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής στις 27.03.2024, όταν εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο, οι εκπτώσεις των τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ήταν 5,34%, 4,45% και 2,00%.

Ο πρόεδρος και τα 5 μέλη της περιφερειακής επιτροπής από την διοίκηση Τοψίδη, ενέκριναν την ανάδειξη του αναδόχου οικονομικού φορέα με έκπτωση μόλις 5,34%, παρά τις έντονες διαφωνίες των μελών της παράταξή μας. Δηλαδή, ανακάλεσαν την διαδικασία όπως είχε αρχίσει από την δική μας διοίκηση με όλους τους οικονομικούς φορείς  για να καλέσουν συγκεκριμένους 3 με καθυστέρηση δύο μηνών, παρά τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και «πέτυχαν» ελάχιστη έκπτωση στο έργο, σε αντίθεση με το παράλληλο έργο με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων που είχε έκπτωση 42,42%.

Επιπρόσθετα, ανακαλώντας την διαδικασία που είχε αρχίσει, ουσιαστικά έγινε και ανάκληση του κατεπείγοντος. ενώ οι φορείς που συμμετείχαν κατ’ αποκλειστικότητα, μπορούσαν να συμμετέχουν στην παλιά εκείνη διαδικασία με αόριστο αριθμό οικονομικών φορέων.

  • Στην Ροδόπη τώρα, για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 1.200.000€, η έκπτωση για την ανάθεση του έργου ήταν ακόμα μικρότερη. Συγκεκριμένα, το παραπάνω έργο προέκυψε ως μέρος ενός έργου, μετά τις πλημμύρες της Ροδόπης το 2021, γιατί το Δασαρχείο ζήτησε να υπάρξει ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη για το Σκάλωμα και συνεπώς ειδική αντιμετώπιση. Το αρχικό έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 3.730.000€, δημοπρατήθηκε με ανοικτή διαδικασία και ο ανάδοχος αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%. Για το έργο, όμως, του Σκαλώματος που εξαιρέθηκε από το συνολικό, η διοίκησή μας ενέκρινε πίστωση στις 13.12.2023 εντάσσοντας το έργο στο ΕΠΑ της Περιφέρειας. Στις 27.12.2023, η τότε οικονομική επιτροπή ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Στις 02.02.2024, το θέμα επανήλθε στην περιφερειακή επιτροπή για την ακύρωση του τρόπου ανάθεσης, λόγω δημοσίου συμφέροντος προκειμένου να γίνει, πλέον, ανοικτή διαδικασία. Τα 3 μέλη της παράταξής μας ψήφισαν υπέρ της ανάκλησης της διαδικασίας. Όμως, ο πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας καταψήφισαν την εισήγηση και παρέμεινε η αρχική διαδικασία με 3 μόνο συγκεκριμένους αναδόχους. Από την διαδικασία αυτή, προέκυψαν 3 πρόσφορές με εκπτώσεις 1,80%, 1,59% και 1,39%. Στις 21.03.2024, ο πρόεδρος και τα 5 μέλη της πλειοψηφίας, ενέκριναν την ανάθεση του έργου με έκπτωση μόλις 1,80%, ενώ τα 3 μέλη της δικής μας παράταξης καταψήφισαν.

Έργα στην δική μας θητεία

Σε αντιδιαστολή με όσα κάνει η διοίκηση Τοψίδη, παραθέτουμε ενέργειές μας κατά την διάρκεια της δικής μας θητείας, για τα έργα αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων αρχές του 2021, σε Έβρο και Ροδόπη. Συνέβησαν στις 12/01 και 01/02/2021, με συνέπεια καταστροφές στις υποδομές του οδικού δικτύου και σοβαρές και πολλές βλάβες στα αναχώματα των ρεμάτων στον Έβρο και στην Ροδόπη. Άμεσα, οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Έβρου και της Ροδόπης προσδιόρισαν το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων, για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν. Στις 17.02.2021, η Περιφέρεια απέστειλε αίτημα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, έργων προϋπολογισμού 26.006.109,24€ για τον Έβρο και προϋπολογισμού 6.910.000,00€ για την Ροδόπη. Λάβαμε την πρώτη χρηματοδότηση στις 01.07.2021, συνολικού ποσού 12.077.467,24€ και προσδιορίστηκαν τρία έργα, δύο για τον Έβρο κι ένα για την Ροδόπη. Για τα έργα:

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΦΑΣΗ Α, προϋπολογισμού 4.137.467,24€. Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί φορείς και ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,80%.

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΦΑΣΗ Α, προϋπολογισμού 4.210.000€. Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 9 οικονομικοί φορείς και ανάδοχος αναδείχτηκε με έκπτωση 48,47%.

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ, προϋπολογισμού 3.730.000€. Διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 8 οικονομικοί φορείς και ανάδοχος φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 38,16%.

Η δεύτερη χρηματοδότηση λήφθηκε ποσού 9.093.612,00€ στις 04.07.2022, μόνο για τον Έβρο και προσδιορίστηκαν δύο έργα:

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΦΑΣΗ Β, προϋπολογισμού 5.813.612€. Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 10 οικονομικοί και ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,85%.

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπολογισμού 3.280.000€. Διεξήχθη ανοικτός διαγωνισμός. Συμμετείχαν 5 οικονομικοί φορείς και ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε με έκπτωση 43,66%.

Με αυτό τον τρόπο, η δική μας διοίκηση διαχειρίστηκε τα χρήματα του ελληνικού Δημοσίου, με σύνεση και σεβασμό και δεν έδωσε δικαίωμα να κατηγορηθεί για σκοτεινές και ύποπτες διαδικασίες».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ