Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών από 19 Αυγούστου έως 13 Σεπτεμβρίου 2024, στην ειδικότητα  «βοηθός Νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας». Συγκεκριμένα:

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), καθώς και οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), Τεχνικού Λυκείου (ΤΕ.Λ.), Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Στην παραπάνω ειδικότητα, οι 25 θέσεις δύνανται να καλυφθούν με την συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., ΤΕ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτιση (κάτοχοι Β.Ε.Κ.), με δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα που έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής καταρτιζόμενου σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιηθεί από 1 έως 10 Ιουλίου 2024.

4. Οι ανανεώσεις εγγραφών για τους ήδη εγγεγραμμένους καταρτιζόμενους, θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2024.

Η φοίτηση στην Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας παρέχεται δωρεάν και διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα, που επιμερίζεται σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης και 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης, με συνολική διάρκεια 960 ωρών, που οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ., τίτλος επιπέδου 5). Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ., μετά την συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στην Σ.Α.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ. (παρέχεται από την Σ.Α.Ε.Κ.).

2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο, ή πτυχίο (φωτοτυπία)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για πολύτεκνο, ή τρίτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης, ή τρίτεκνης, ή μονογονεϊκής οικογένειας τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)

5. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

6. Προσωπικό email (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στην Σ.Α.Ε.Κ.)

7. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς

8. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου

9. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτων χωρών, απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του νόμου 4763/2020 (Α΄ 254)

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Σανατόριο), ώρες 9π.μ.-12μ.μ. Πληροφορίες στα γραφεία της Σ.Α.Ε.Κ. στις ακόλουθες ημερομηνίες: 1 έως 10 Ιουλίου 2024 και στις ημερομηνίες εφημεριών: 24 Ιουλίου 2024, 7 Αυγούστου 2024 και από 19 Αυγούστου 2024 καθημερινά, ώρες 9π.μ.-12μ.μ. Διεύθυνση: τέρμα χάριτος (πρώην Σανατόριο), τηλέφωνο 2510 830 454, email: pkdiek@kavalahospital.gr.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ