Τα οδικά, αρδευτικά, αντιπλημμυρικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά και κτηριακά έργα, που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, παρουσίασε ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 στην Καβάλα. Ο υπουργός αναφέρθηκε σε οκτώ παρεμβάσεις που αφορούν: στην (συνεχιζόμενη επί δεκαετίες) κατασκευή του φράγματος στον χείμαρρο Μαρμαρά, στην ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της δυτικής πεδιάδας του ποταμού Νέστου, τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, στην κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Νέα Καρβάλη-Τοξότες, στην αντιπλημμυρική προστασία των τεναγών Φιλίππων, στο δικαστικό μέγαρο Καβάλας, στο Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο Θάσου και στο υποτμήμα Κρηνίδες-Σταυρός, του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας.

Η (προεκλογική) επίσκεψη του υπουργού στην Π.Ε. Καβάλας άρχισε με την επιθεώρηση των εργασιών στο υποτμήμα Κρηνίδες-Σταυρός, του αυτοκινητόδρομου Ε61, στην περιοχή του Δάτου. Το έργο, μετά από την εξασφάλιση των επιπλέον κονδυλίων για την ολοκλήρωσή του, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΠΑ του Υπουργείου υποδομών και μεταφορών, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους 2026. Τον υπουργό συνόδευαν βουλευτές της Καβάλας και στις συναντήσεις που πραγματοποίησε στα Δημαρχεία Παγγαίου και Νέστου, στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρο Μαρκόπουλο και με τον μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, κ. Στέφανο.

Σχετικά με την κατασκευή του φράγματος στον χείμαρρο Μαρμαρά (στον Ακροπόταμο), το έργο βρίσκεται στην φάση της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου, προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με τελευταία εγκεκριμένη παράδοση του έργου στο τέλος του έτους 2022. Επειδή έχει εκτελεστεί άνω του 80% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και συγκεκριμένα περίπου το 95%, δόθηκε κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να ολοκληρωθεί το έργο. Η Διεύθυνση του Υπουργείου είναι ο τελικός δικαιούχος του έργου, καθώς προϊσταμένη Αρχή είναι η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και διευθύνουσα Υπηρεσία, το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος και για να εισέλθει αυτό στο στάδιο λειτουργίας του, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρώτης πλήρωσης, μετά από έγκριση που θα χορηγηθεί από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλείας φραγμάτων. Οι εργασίες της παρούσας σύμβασης έχουν ολοκληρωθεί, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό και έχουν παραδοθεί, όπως αναφέρονται ακολούθως:

-Μητρώο φράγματος, ενημερωμένο σε βαθμό που ανταποκρίνεται στην μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών κατασκευής του έργου (λόγω διακοπής εργασιών του έργου και αδυναμίας ολοκλήρωσης του, δεν δύναται να ολοκληρωθεί το μητρώο του φράγματος του ΦΕΠΠ).

-Σχέδιο παρακολούθησης, ολοκληρωμένο.

-Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης, ολοκληρωμένο σε ποσοστό 90%, υπολείπεται μόνο να προστεθούν τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισμού, που ακόμα δεν έχουν τοποθετηθεί.

-Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ολοκληρωμένο.

-Μελέτη θραύσης φράγματος και διόδευσης πλημμυρικού κύματος, ολοκληρωμένη.

Η σύμβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί, ούτε να ολοκληρωθεί, αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου του φράγματος. Έγινε αποδεκτό το αίτημα του αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, έχει εκκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της εργολαβίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της κατασκευής του φράγματος. Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι: «Είμαστε σε συνεργασία με την περιφερειακή Αρχή, για να αξιολογήσουμε την ολοκλήρωση τόσο του έργου, όσο και της μελέτης των αρδευτικών δικτύων»!

Για την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της δυτικής πεδιάδας του ποταμού Νέστου αναφέρονται τα εξής: «Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, που περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου της δυτικής πεδιάδας Νέστου, συνολικής έκτασης 22.500 στρεμμάτων και την βελτίωση του παράλληλου αγροτικού οδικού δικτύου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 11,7 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η προθεσμία περαίωσης ήταν ο Οκτώβριος του 2020. Υπήρξε βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης εργασιών. Με απόφαση Ιουνίου 2022, εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου. Αναμένεται η υπογραφή της απόφασης ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου. Συνεννοηθήκαμε με την Περιφέρεια για την δρομολόγηση της απόφασης».

Σχετικά με τον Οργανισμός Λιμένα Καβάλας: «Στις 23 Νοεμβρίου 2023, υπεγράφη η σύμβαση υπο-παραχώρησης, διάρκειας 40 ετών, για την αξιοποίηση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β», έναντι τιμήματος ύψους 33,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα έχει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Ειδικότερα, πέρα από το εφάπαξ τίμημα, ο υπο-παραχωρησιούχος θα επενδύσει 36 εκατομμύρια ευρώ, για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων και δαπανών βαριάς συντήρησης. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση του επενδυτή να κατασκευάσει κτήρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της λιμενικής Αρχής, της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και τελωνειακό σταθμό, σύμφωνα με τις προτάσεις του Υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και τις προδιαγραφές της σύμβασης υπο-παραχώρησης. Επιπρόσθετα, ο επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπόνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των Άσπρων Χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης και τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της ανωτέρω περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια της υπο-παραχώρησης. Παράλληλα, το ΤΑΙΠΕΔ έχει εκκινήσει την διαδικασία εκπόνησης του Master Plan για τον κεντρικό λιμένα «Απόστολο Παύλο», ώστε με τον τρόπο αυτό, να επιτευχθεί η συνολική ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της Καβάλας. Υπενθυμίζονται 2 έργα που έχει παραδώσει το Υπουργείο υποδομών και μεταφορών προς χρήση:

-Επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας, για την προστασία του λιμένα, προϋπολογισμού 13,8 εκατομμυρίων ευρώ.

-Επέκταση κρηπιδωμάτων, με την κατασκευή επιπλέον 500 μέτρων, την αύξηση της επιφάνειας της χερσαίας ζώνης κατά 170 στρέμματα, την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος είναι, να αποκτήσει η Καβάλα σύγχρονες λιμενικές υποδομές, οι οποίες θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές και τουριστικές προοπτικές της πόλης και της βόρειας Ελλάδας».

Για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα Νέα Καρβάλη-Τοξότες: «Η κατασκευή της γραμμής και η σύνδεση του εμπορευματικού λιμένα Καβάλας με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, συνολικού μήκους περίπου 37 χιλιομέτρων, πρόκειται να δημοπρατηθεί ανεξάρτητα, με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Είναι σε φάση οριστικοποίησης τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς υπάρχουν εγκεκριμένες οριστικές μελέτες για την νέα γραμμή. Στα τέλη Μαρτίου 2024, έγινε η κήρυξη απαλλοτριώσεων για τις αναγκαίες εκτάσεις. Ο διαγωνισμός αναμένεται να δημοσιευτεί στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2024. Η έναρξη εργασιών εκτιμάται για το α΄ τρίμηνο του 2025, με την ολοκλήρωση του έργου να προβλέπεται στο τέλος του 2028. Για το συγκεκριμένο έργο υφίσταται, καταρχάς, χρηματοδότηση ύψους 212 εκατομμυρίων ευρώ, από τον «Μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη 2021-2027».

Για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής τεναγών Φιλίππων: «Αντικείμενο της σύμβασης είναι, η εκπόνηση προμελέτης και οριστικής μελέτης, για την αποτελεσματική άρδευση και στράγγιση της περιοχής υπό τα γεωμορφολογικά δεδομένα που δημιούργησε και θα συνεχίσει να διαμορφώνει η συνίζηση των εδαφών. Η υπογραφή της σύμβασης, ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η αρχικά εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 2020. Η τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία περαίωσης, είναι η 17η Μαΐου 2024. Θα υπάρξει, σίγουρα, νέα παράταση, εξαρτώμενη από την διαδικασία έκδοσης περιβαλλοντικών όρων (εκτιμάται ότι η παράταση μπορεί να είναι και 2 χρόνια). Αξιολογείται η χρηματοδότηση του έργου, από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια, αφού θα απαιτηθούν και πρόσθετοι πόροι».

Για το δικαστικό μέγαρο Καβάλας: «Είναι σε εξέλιξη, από τις «Κτηριακές υποδομές», το έργο της λήψης μέτρων για την οριστική άρση του κινδύνου στο δικαστικό μέγαρο Καβάλας. Το έργο, προϋπολογισμού 778.000 ευρώ, χρηματοδότησης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., αφορά την συνολική αποξήλωση της μαρμάρινης επένδυσης του κτηρίου και αντικατάστασής της με σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών επέμβασης στο κέλυφος του κτηρίου, θα γίνει επισκευή και ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων μεταλλικών επιφανειών. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο. Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο, έχει ζητηθεί η ανάθεση στην ΚΤΥΠ Α.Ε. της σχετικής σύμβασης αντικατάστασης 2 ψυκτών από το Υπουργείο δικαιοσύνης, μετά και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ποσού 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., μέσω επιχορήγησης από το ΤΑΧΔΙΚ. Θα επιδιώξουμε, με επείγουσες διαδικασίες, μετά την χρηματοδότηση, το έργο να υλοποιηθεί».

Για το Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο Θάσου: «Με έγγραφο του υπουργού δικαιοσύνης, εντάχθηκε στον προγραμματισμό της ΚΤΥΠ το έργο της διαμόρφωσης χώρων στο ακίνητο ΑΒΚ 3417 της Θάσου, προκειμένου αυτό να στεγάσει τις Υπηρεσίες του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Θάσου. Εκπονήθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 400.000 ευρώ και αναμένεται η επιχορήγηση της ΚΤΥΠ από το ΤΑΧΔΙΚ, για την ανάθεση της σύμβασης έργου. Θα επιδιώξουμε, με επείγουσες διαδικασίες, μετά την χρηματοδότηση, το έργο να υλοποιηθεί».

Τέλος, για τον κάθετο άξονα Εγνατίας οδού/Τμήμα Δράμα-Καβάλα/Υποτμήμα Κρηνίδες-Σταυρός: «Το έργο, προϋπολογισμού 49 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., αφορά στην κατασκευή του τελευταίου υπο-τμήματος του άξονα «Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (Ε61), μήκους περίπου 8,3 χιλιομέτρων. Εργασίες εκτελούνται στο υπο-τμήμα Κρηνίδες-Άγιος Σύλλας. Το ποσό της προκαταβολής για τις αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων εκτάσεων εκτιμάται ότι θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντός του εφετινού καλοκαιριού, οπότε και απελευθερώνεται πλήρως το μέτωπο των εργασιών, στο σύνολο του έργου. Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΠΑ του Υπουργείου υποδομών και μεταφορών. Μετά και την εξασφάλιση των επιπλέον απαιτούμενων κονδυλίων για την ολοκλήρωση του έργου, η περαίωση του έργου υπολογίζεται στο α΄ τρίμηνο του 2026».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ