Σε ευρεία σύσκεψη προήδρευσε ο περιφερειάρχης, Χρήστος Μέτιος, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δήμου Καβάλας, με την συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Καβάλας. Στην συνάντηση εργασίας συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1) Η πορεία των έργων, τα οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια από το Ε.Σ.Π.Α. Πρόκειται για 28 έργα, προϋπολογισμού 32,6 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν: την κατασκευή δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας στην υψηλή, μέση και κεντρική ζώνη της πόλης, στην περιοχή Κηπούπολης και στον οικισμό Ζυγού, την αποκατάσταση της Μεγάλης Λέσχης, την ανάπλαση και την επέκταση των πεζοδρομίων στην πλατεία Καπνεργάτη, την προστασία και την διαμόρφωση της ακτής Ραψάνης, την αποκατάσταση των κτιρίων στο χερσαίο τείχος και την προμήθεια εξοπλισμού για την φιλοξενία πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη του φρουρίου και την διαμόρφωση ενός σύγχρονου χώρου πολιτισμού, την ενεργειακή αναβάθμιση του 12ου δημοτικού σχολείου, την ανακαίνιση και την κατασκευή προσθήκης στο 21ο δημοτικό σχολείο, την ανακαίνιση και αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Κρηνίδων, την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του θερμαλιστικού Κέντρου Κρηνίδων, την αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας και των εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας, το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Καβάλας, την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και την προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, την τοπική μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων στις Κρηνίδες, την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας, την λειτουργία δημόσιων δομών και υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας και την λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου, την σύνταξη του γενικού σχεδίου ύδρευσης και την υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού, την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών του Δήμου, την ανάπτυξη συστήματος τουριστικού μάρκετινγκ στην πόλη της Καβάλας, προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και ατόμων με αναπηρίες σε ειδικότητες του τουρισμού και του πολιτισμού, την μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών, την μελέτη για την ιστορία της Εγνατίας οδού, την μελέτη δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.).

2) Έργα και μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν: ασφαλτοστρώσεις και εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου, την αναβάθμιση και την λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών και την συντήρηση των υποδομών ηλεκτροφωτισμού, διαγραμμίσεις και σήμανση στο οδικό δίκτυο, αποχιονισμό και εργασίες καθαρισμού στο οδικό δίκτυο.

3) Έργα, ή και μελέτες που είναι σε εξέλιξη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, συνολικού προϋπολογισμού  6,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν: την επέκταση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας σκαφών, καθώς και επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του λιμένα «απόστολος Παύλος», την ανακαίνιση του αμφιθεάτρου στο Διοικητήριο Π.Ε. Καβάλας, ασφαλτικές εργασίες και συντήρηση οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου, την βελτίωση του κόμβου Β.Φ.Λ.-Χαλκερού, τον καθαρισμό της κεντρικής τάφρου στα τενάγη Φιλίππων, την μελέτη για την αξιοποίηση της διατηρητέας καπναποθήκης στην οδό Φιλίππου, την μελέτη διαπλάτυνσης και επέκτασης του υπήνεμου μόλου του λιμένα «απόστολος Παύλος», τις εργασίες συντήρησης του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας και των χώρων πρασίνου γύρω από αυτό.

4) Έργα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια και για τον Δήμο Καβάλας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το νέο Ε.Σ.Π.Α. O προϋπολογισμός για τα έργα που έχουν εκτιμηθεί, είναι 35,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν: την αποκατάσταση των τριών ιστορικών κτιρίων Δημαρχείων της πόλης, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ, την μετεγκατάσταση του μουσείου καπνού στην δημοτική καπναποθήκη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, την αναβάθμιση του 2ου δημοτικού σχολείου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, την αναβάθμιση του συγκροτήματος σχολείων Φλωρέξ (2ο Γενικό Λύκειο, 7ο Γυμνάσιο, 22ο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο), εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού στο Παληό, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, την κατασκευή αγωγού ύδρευσης α) στο Παληό, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, β) στο Πολύστυλο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, γ) στις Κρηνίδες, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6,6 εκατομμυρίων ευρώ, έργα προστασίας από την διάβρωση της ακτής Καλαμίτσας, την κατασκευή και λειτουργία εκκλησιαστικού μουσείου της Μητρόπολης Φ.Ν.Θ., εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίου ευρώ, τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση του συνεδριακού Κέντρου της Μητρόπολης Φ.Ν.Θ. «Ο απόστολος Παύλος» στην Λυδία, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ.

5) Έργα αναγκαία στον Δήμο Καβάλας, για τα οποία η Περιφέρεια δεσμεύει πόρους για την κατασκευή τους, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση εργασιών στα κτίρια της Παιδόπολης Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, η βελτίωση της προσβασιμότητας και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Ε.Ο.Κ., συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, συμπληρωματικές εργασίες ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας σκαφών στον προσήνεμο μόλο του λιμένα «απόστολος Παύλος», συνολικού προϋπολογισμού 145.000 ευρώ, η συντήρηση και αναβάθμιση των χώρων υγιεινής του δημοτικού σταδίου «Ανθή Καραγιάννη», συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, εργασίες συντήρησης του συνεδριακού Κέντρου «Ο απόστολος Παύλος», συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, η εξωτερική αποκατάσταση μνημείου ιερού ναού αγίου Νικολάου Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Στο 55% είναι η απορροφητικότητα των χρηματοδοτήσεων στον Δήμο Καβάλας

Σε δήλωση που έκανε ο Χρ. Μέτιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι, o Δήμος Καβάλας έχει ένα μεγάλο αριθμό έργων που υλοποιεί με ικανοποιητικό ρυθμό απορρόφησης. Ο δήμαρχος, Θόδωρος Μουριάδης, ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, ότι η απορροφητικότητα βρίσκεται στο 55% και ότι έως το τέλος του 2023, ο στόχος είναι να απορροφηθούν ακόμα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα αυτά, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης, πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε, την αναβάθμιση του αντλιοστασίου Α5 της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, που έλυσε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα για την πόλη, την αναβάθμιση του 10ου και του 12ου δημοτικού σχολείου. Παράλληλα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων έργων που σχεδιάζονται για την επόμενη περίοδο του Ε.Σ.Π.Α. Όλα τα έργα, τόνισε, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Καβάλας και της ευρύτερη περιοχής.

Πριν από την σύσκεψη, ο περιφερειάρχης και ο δήμαρχος Καβάλας πραγματοποίησαν επισκέψεις σε έργα, που είτε έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια, είτε υλοποιούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ