Ο Δήμος Καβάλας διοργάνωσε, την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023, ημερίδα για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, στο πλαίσιο των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των δημοτών. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Μεγάλη Λέσχη και είχε σκοπό, να αποτελέσει την αφετηρία δημιουργίας μιας ισχυρής δικτύωσης ανάμεσα στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και την διαμόρφωση πεδίου για γόνιμο διάλογο με διάρκεια, ώστε, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εμπειρίας, να υπάρξει υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις απαιτήσεις της εποχής, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ομιλητές ήταν οι: Μανώλης Γραφάκος (γενικός γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων), Βαγγέλης Καραμίντζιος (πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), Κωνσταντίνος Κητής (επιστημονικός συνεργάτης του δημάρχου Καβάλας), Κατερίνα Ιωσηφίδου (προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Δράμας), Δημήτρης Παπασωτηρίου (υπεύθυνος marketing και O.T.A. E.E.A.A.), Διονύσης Μπουντουβάς (διευθύνων σύμβουλος COMBATT A.E.), Ηλίας Δημητριάδης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.), Ηλίας Δαστερίδης (αντιδήμαρχος ποιότητας ζωής Δήμου Αλεξανδρούπολης).

Ο δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, είπε τα εξής: «Για πολλές δεκαετίες, είτε για λόγους ευκολίας, είτε λόγω αδιαφορίας, ή άγνοιας, οι αναπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες κοινωνίες κάναμε αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε μπροστά σε δραματικές συνέπειες, που επηρεάζουν το περιβάλλον, την ποιότητα της ζωής μας, την οικονομία μας. Η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, στο πνεύμα της κυκλικής οικονομίας, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην μείωση αυτών των συνεπειών. Με την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών και κτηρίων, με την ανάκτηση χρήσιμων υλικών, με την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, με την παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούμε να οδηγήσουμε μικρότερες ποσότητες απορριμμάτων προς ταφή. Αυτό θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα. Επίσης, δεν θα χρειάζεται να δεσμεύουμε σημαντικούς εδαφικούς και οικονομικούς πόρους.

Στον Δήμο Καβάλας έχουμε ήδη προχωρήσει αρκετά. Η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων αποτελεί βασικό στόχο για την επόμενη πενταετία και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κατεύθυνση αυτή. Η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων στις Κρηνίδες, με την παραγωγή χρήσιμου εδαφοβελτιωτικού, είναι ακόμα ένα παράδειγμα για το «κλείσιμο του κύκλου» της ζωής των υλικών. Η ανάπτυξη και η λειτουργία μιας δημοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής υλικών και αντικειμένων, θέτει τον Δήμο στο επίκεντρο της πρακτικής εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, βρισκόμαστε σε νέες συνεννοήσεις με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, με σκοπό την δυνατότητα χρηματοδότησης «πράσινου σημείου», για την συλλογή και περαιτέρω διαχείριση ογκωδών και άλλων ειδών αποβλήτων. Βεβαίως, στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή των δημοτών και της κοινωνίας μας εν γένει, καθώς καλείται, πλέον, να αλλάξει συνήθειες και να προσαρμοστεί σε καθημερινές και ιδιαίτερα απαιτητικές πρακτικές διαλογής στην πηγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα περισυλλογής τροφικών υπολειμμάτων σε καφέ κάδους, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2024 στο σύνολο του Δήμου: Περισσότεροι από χίλιοι τριακόσιοι καφέ κάδοι και δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα, θα συλλέγουν τα τροφικά υπολείμματα που διαχωρίζουν οι πολίτες. Μέχρι την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση κομποστοποίησης. Είναι προφανές ότι, η ευαισθητοποίηση των συνδημοτών μας, όπως και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, πρέπει να αποτελούν για τον Δήμο Καβάλας διαχρονικές προτεραιότητες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, πραγματοποιείται και η ημερίδα αυτή. Προσδοκία, αλλά και πεποίθησή μου είναι, ότι μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε, μέσα από το μοίρασμα της γνώσης, μέσα από τον γόνιμο διάλογο, με την ανταλλαγή των απόψεων, με την αναζήτηση λύσεων και με υπευθυνότητα απέναντι στον ρόλο μας και στην κοινωνία».

Ο αντιδήμαρχος ποιότητας ζωής, Κυριάκος Σταυρίδης, ανέφερε τα ακόλουθα: «Βασικός στόχος μας ήταν και παραμένει, η αύξηση του συνολικού ποσοστού ανακύκλωσης του Δήμου και η αντίστοιχη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. Στο πλαίσιο αυτό, έπρεπε να δοθεί έμφαση τόσο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων και έργων για την πρακτική επίτευξη των στόχων μας. Έτσι έχουμε κάνει τα εξής βήματα. Η υλοποίηση του σχολικού διαγωνισμού ανακύκλωσης FollowGreen, που επιπλέον εισάγει και την έννοια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό του Δήμου, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικότερα των μικρών ηλικιών. Η συμμετοχή των σχολείων, των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και μας δίνει μεγαλύτερο κίνητρο, για να συνεχίσουμε την προσπάθεια στην ίδια κατεύθυνση. Επίσης, μέσω στοχευμένων τηλεοπτικών σποτ, καθώς και άλλων δράσεων ενημέρωσης, όπως την ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης παραγωγής αποβλήτων, προσπαθούμε να παρακινήσουμε τους δημότες να αλλάξουν σταδιακά τις συνήθειές τους και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για έναν καθαρότερο Δήμο. Υλοποιήσαμε καθαρισμούς χώρων που διαχρονικά αποτελούσαν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης μπάζων, κλαδεμάτων και άλλων σκουπιδιών.

Καταφέραμε, από το 2019 έως και το 2022, να πετύχουμε την μείωση των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή στον Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας σε ποσοστό περίπου 5,7%. Από 27.000 σε 25.500 τόνους περίπου, κυρίως μέσω της προσπάθειας για την εκτροπή ογκωδών και πράσινων αποβλήτων, που πλέον δεν οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Α., αλλά διαχειρίζονται από ιδιώτη. Βάσει προγράμματος, τα πράσινα εντός του 2024 θα οδηγούνται στο σύνολο στην δημοτική μονάδα κομποστοποίησης.

Η υλοποίηση του προγράμματος διαλογή στην πηγή τροφικών υπολειμμάτων, με τους καφέ κάδους στο σύνολο του Δήμου Καβάλας, με την εγκατάσταση χιλίων τριακοσίων και πλέον κάδων και την συλλογή από δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα με ενσωματωμένο πλυντήριο κάδων, έχει αρχικό στόχο την εκτροπή 2.500-3.000 τόνων τροφικών υπολειμμάτων από την ταφή. Ήδη, έχουμε πολύ ενθαρρυντικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος στην περιοχή της Νεάπολης, όπου, κατά τις περιόδους αιχμής, οι συλλεγόμενες ποσότητες ήταν κατά τρεις φορές μεγαλύτερες από αυτές που είχαμε προϋπολογίσει, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους, ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα πιο μεγάλα ποσοστά εκτροπής και ανακύκλωσης. Όμως και στον τομέα της συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασιών, πετύχαμε αύξηση σε ποσοστό της τάξης του 3,6% σε σύγκριση με το 2019, ενώ είχαμε και μία μικρή αύξηση της καθαρότητας των συλλεγόμενων υλικών, από 53,5% σε 55% περίπου, μειώνοντας περαιτέρω την ποσότητα του υπολείμματος που οδηγείται προς ταφή σε Χ.Υ.Τ.Α.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας μας και φυσικά της ανταπόκρισης των πολιτών στις παρεμβάσεις μας είναι, το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης αυξήθηκε από 8,1% σε 12,3% περίπου, αύξηση της τάξης του πενήντα τοις εκατό. Σημειώστε ότι, αρκεί η επίτευξη των στόχων μας στον τομέα της συλλογής των τροφικών υπολειμμάτων στους καφέ κάδους, ώστε το ποσοστό ανακύκλωσης να μπορέσει να αυξηθεί πάνω από το είκοσι τοις εκατό προσεγγίζοντας και υπερβαίνοντας τον εθνικό μέσο όρο. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι 8,5% και σε εθνικό επίπεδο 20,1%».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ