50ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ


Contact Information
Contact Κ-ΤΥΠΟΣ
6970207823
More Information

50χρονος κύριος, ευπαρουσίαστος, οικονομικά ανεξάρτητος επιθυμεί γνωριμία με εμφανίσιμη κυρία με σκοπό το γάμο.