ΚΥΡΙΟΣ 45 ΕΤΩΝ


Contact Information
Contact Κ-ΤΥΠΟΣ
6943286716
More Information

Κύριος 45 ετών, Γερμανός ευπαρουσίαστος, με καλό επάγγελμα, ζητάει γνωριμία με δεσποινίδα ή κυρία με σκοπό το γάμο.