ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ


Contact Information
Contact Κ-ΤΥΠΟΣ
6943099976
More Information

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ 58 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΑΜΑ ζητάει σοβαρή κυρία 50—60 ετών από Δράμα για γάμο.