ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


Contact Information
Contact Κ-ΤΥΠΟΣ
6977448733
More Information

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ όμορου νομού ετών 46, 185 ύψος, ζητά γνωριμία με κυρίες ανεξαρτήτου ηλικίας. Χόμπυ μηχανές, ταξίδια. Τηλ. 6977448733 Γιώργος