ΝΕΟΣ 39 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ


Contact Information
Contact Κ-ΤΥΠΟΣ
More Information

ΝΕΟΣ 39 ετών από Κρήτη ενδιαφέρεται για γνωριμία με κοπέλα συνεσταλμένη για σοβαρή σχέση. Δεκτές ακόμη και από Βουλγαρία ή Αλβανία ή από χωριό. Κλήσεις με απόκρυψη δεν απαντώνται.