Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας ανακοινώνει ότι, η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 έως και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 στο δημοτικό στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη» και στο δημοτικό κολυμβητήριο Καβάλας. Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή και στη συνέχεια, θα λάβουν μέρος σε πρακτική δοκιμασία στα αγωνίσματα που θα επιλέξουν με αίτηση που θα υποβάλουν στην επιτροπή.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική επιτροπή, πρέπει να έχουν μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο
2. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
3. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου
4. α) ακτινογραφία θώρακα με φωτογραφία, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον ιατρό, συνοδευόμενη απαραίτητα με γνωμάτευση ιατρού, β) καρδιογράφημα με ιατρική γνωμάτευση, γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων με ιατρική γνωμάτευση.
Οι παραπάνω βεβαιώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή ιατρό του δημοσίου, ή και από ιδιώτη ιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Β. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1) Δρόμος 400 μέτρων
2) Άλμα σε μήκος (τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη)
3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 6 κιλά, τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη)
4) Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο
Γ. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1) Δρόμος 200 μέτρων
2) Άλμα σε μήκος (τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη)
3) Σφαιροβολία (βάρος σφαίρας 4 κιλά, τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες
βαθμολογείται η καλύτερη)
4) Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τετάρτη 15.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
Πέμπτη 16.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
β) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και Θ στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
Παρασκευή 17.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
β) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ι έως και Π στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
Δευτέρα 20-06-2016 ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τρίτη 21.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην κολύμβηση
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην κολύμβηση
Τετάρτη 22.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
β) Αγόρια-κορίτσια όλων των υποψηφίων των προηγούμενων ημερών (εκτός κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα).
Πέμπτη 23.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Θ στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
Παρασκευή 24.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ι έως και Π στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
β) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Α έως και Θ στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
Δευτέρα 27.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στη σφαιροβολία και στο άλμα σε μήκος.
β) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ι έως και Π στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
Τρίτη 28.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην κολύμβηση
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια κα κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω μόνο στην κολύμβηση
Τετάρτη 29.06.2016
Υγειονομική εξέταση ώρα 08:00π.μ. με 09:00π.μ.
Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Ω.
Πρακτική δοκιμασία ώρα 09:00π.μ.
α) Αγόρια και κορίτσια που το επώνυμο τους αρχίζει από Ρ έως και Ω στο δρόμο 400μ. και 200μ. αντίστοιχα.
β) Αγόρια-κορίτσια όλων των υποψηφίων των προηγούμενων ημερών (εκτός κολύμβησης), που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασής τους, για σοβαρούς λόγους (ειδικά μαθήματα, ασθένεια, ή ατύχημα).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.