Τα έτη 2022, 2023, 2024, στην Καβάλα, θα είναι ελαφρώς πιο «βροχερά», από τον μέσο όρο των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιόδου 2006-2021

0

Συγκρατημένη αισιοδοξία προκύπτει από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων των παρελθόντων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, που προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό στην θέση «περιοχή συνοικίας Δεξαμενή Καβάλας», σε απόλυτο υψόμετρο 90 μέτρων, ο οποίος ελέγχεται από ιδιώτη και παρέχει πλήρη μετεωρολογικά δεδομένα, τουλάχιστον από τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2006 έως και σήμερα, αλλά και από το υδρολογικό προγνωστικό μαθηματικό/στατιστικό πολλαπλασιαστικό μοντέλο αποσύνθεσης χρονικών σειρών που καταρτίστηκε με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, για τις ποσότητες των συνολικών μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων όσον αφορά τα ημερολογιακά έτη 2022, 2023 και 2024.

Τα δεδομένα των βροχοπτώσεων αναλύθηκαν από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. πολιτικό/υδρολόγο μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα του τομέα υδραυλικών έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.). Η χαμηλότερη και η μεγαλύτερη συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν, σύμφωνα με τα ιστορικά, από τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2006 έως και τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021, είναι 317,10 χιλιοστόμετρα (κατά το έτος 2008) και 897,00 χιλιοστόμετρα (κατά το έτος 2007), αντίστοιχα, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος μεταξύ των ετών 2006 και 2021 είναι 614,95 χιλιοστόμετρα, άρα η πιο βροχερή χρονιά συνέβη έναν χρόνο πριν από την πιο άνυδρη χρονιά, γεγονός που ενδεχόμενα αξίζει να ληφθεί υπ’ όψη, για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στο μεσοδιάστημα ενός ανάλογου «κύκλου επαναλαμβανόμενης ξηρασίας».

Για την κατάρτιση του υδρολογικού, προγνωστικού, μαθηματικού/στατιστικού, πολλαπλασιαστικού μοντέλου αποσύνθεσης χρονικών σειρών, όσον αφορά τον μετεωρολογικό σταθμό της «Δεξαμενής», για τις ανάγκες του συγκεκριμένου υδρολογικού, μαθηματικού/στατιστικού, προγνωστικού μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2006, έως και τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2021. Σύμφωνα με το υδρολογικό μοντέλο, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ιστορικά μετεωρολογικά στοιχεία, αναμένεται συνολική ετήσια βροχόπτωση ίση με 630,24 χιλιοστόμετρα για το έτος 2022, 630,77 χιλιοστόμετρα για το έτος 2023 και 631,30 χιλιοστόμετρα για το έτος 2024, δηλαδή και για τα τρία έτη αναμένονται συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις ελαφρά μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των συνολικών ετήσιων βροχοπτώσεων της περιόδου 2006-2021. Το υδρολογικό μοντέλο ανάλυσης στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στην θεωρία του υπολογισμού των μετακινούμενων μέσων όρων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των λόγων των πραγματικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων προς τους αντίστοιχους μετακινούμενους μέσους όρους των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό των μη προσαρμοσμένων και των προσαρμοσμένων εποχικών δεικτών για κάθε μήνα για όλο το χρονικό φάσμα μελέτης, στον υπολογισμό της εποχιακά προσαρμοσμένης χρονικής σειράς των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, στον υπολογισμό της γραμμής τάσης του υδρολογικού, προγνωστικού μαθηματικού/στατιστικού μοντέλου, έπειτα από την διενέργεια παλινδρόμησης μεταξύ της προσαρμοσμένης εποχιακά υδρολογικής χρονικής σειράς και της αντίστοιχης χρονικής περιόδου των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων και, τέλος, στον υπολογισμό των εποχικά προσαρμοσμένων, μελλοντικών συνολικών μηνιαίων τιμών υψών βροχόπτωσης.

Σε μελλοντικό χρόνο, θα δημιουργηθούν, με στοχαστικές διαδικασίες, όπως π.χ. συναρτήσεις κατανομών πιθανοτήτων (probability distribution functions), προσομοιώσεις τύπου «Μόντε-Κάρλο» (Monte-Carlo simulations), ανόρυξη δεδομένων (data mining), μηχανική εκμάθηση (machine learning) κ.λπ., τεχνητά δεδομένα συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, πλέον της εκατονταετίας και συγκεκριμένα από το έτος 1900, έτσι ώστε να μελετηθεί η πορεία των χαρακτηριστικών των ποσοτήτων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων σε ευρύτερο βάθος χρόνου. Οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων του μετεωρολογικού σταθμού «Δεξαμενής», θα πραγματοποιούνται συχνά (κάθε τέλος του μήνα), έτσι ώστε το προγνωστικό μοντέλο να επικαιροποιείται συνεχώς και να δημιουργηθεί μία αξιόπιστη και συνεχής υδρολογική χρονική σειρά δεδομένων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην περιοχή της Καβάλας, του Δήμου Καβάλας, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων, προερχόμενων από τις συγκεκριμένες θέσεις μετρήσεων με την χρήση του συγκεκριμένου, αλλά και διάφορων άλλων προγνωστικών υδρολογικών μοντέλων, όπως π.χ. την μέθοδο των «εποχικών αυτοπαλινδρούμενων ενσωματωμένων μετακινούμενων μέσων όρων» (Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Averages), ή αλλιώς, εν συντομία, S.AR.I.M.A., κ.λπ.

Η παραπάνω στατιστική ανάλυση αποτελεί μέρος μιας σειράς αναλύσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν τόσο για τον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό, όσο και σε άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στον Νομό Καβάλας (Νέα Πέραμος, Ελευθερούπολη, Ζυγός, Θάσος), αλλά και σε άλλους, ενδεχόμενα ιδιωτικούς, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθούν προς στατιστική ανάλυση τα αντίστοιχα μετεωρολογικά δεδομένα, όσο συχνότερα είναι δυνατό (σε μηνιαία κυρίως βάση), αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική, είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή. Το σύνολο των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων των παρελθόντων, παρόντων και μελλοντικών συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, ενδεχόμενα, θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. συστήματα φραγμάτων και ταμιευτήρων συλλογής νερού και αποθήκευσης νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.