Πρόταση του Γ. Πασχαλίδη για δημιουργία ΕΠΑΛ στη Θάσο

0

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 ο Βουλευτής Καβάλας κ. Ιωάννης Πασχαλίδης συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο και συζήτησε μαζί του την υλοποίηση της πρότασής του σχετικά με τη δημιουργία Ελληνικού Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου με έδρα το ΤΕΙ Καβάλας , που εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε από τον προκάτοχό του κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Επίσης τον ενημέρωσε για την ακαταλληλότητα λειτουργίας του κτιρίου του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας και τις προοπτικές χρηματοδότησης της αντικατάστασής του από το Υπουργείο και τέλος κατέθεσε την παρακάτω πρόταση για την ίδρυση ΕΠΑΛ στη Θάσο:

ΠΡΟΤΑΣΗ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΛ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

Για τις ειδικότητες Μελισσοκομικής και Ελαιοκαλλιέργειας

Στο ΕΠΑΛ υπάρχει ο τομέας Γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος

Β΄τάξη

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι:

– Εισαγωγή στην γεωργική παραγωγή 4 ώρες εργαστήριο

– Περιβάλλον και γεωργία 1 ώρα εργαστήριο

– Εισαγωγή στην τεχνολογία τροφίμων 3 ώρες εργαστήριο

Γ΄ Τάξη

1. Ειδικότητα Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι:

– Φυτική παραγωγή 3 ώρες εργαστήριο

– Εκμηχάνιση γεωργικών προϊόντων εκμεταλλεύσεων 3 ώρες εργαστήριο

– Φυτοπροστασία 2 ώρες εργαστήριο

– Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις 2 ώρες εργαστήριο

2. Ειδικότητα Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι

– Μεταποίηση Φυτικών προϊόντων 2 ώρες εργαστήριο

– Μεταποίηση Ζωϊκών προϊόντων 2 ώρες εργαστήριο

– Αρχές επεξεργασίας τροφίμων 3 ώρες εργαστήριο

– Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 2 ώρες εργαστήριο

– Συσκευασία τροφίμων 1 ώρα εργαστήριο

Τα πιο πάνω εργαστηριακά μαθήματα θα καλύπτονται σε γεωργική έκταση που υπάρχει στο δήμο Θάσου και ειδικότερα για την εργαστηριακή εκπαίδευση στην μελισσοκομία στο νησί υπάρχει ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός που διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, τόσο για επισκέψεις όσο και για την εκπαίδευση των μαθητών.

Για την ειδικότητα της Ελαιοκαλλιέργειας τα εργαστηριακά μαθήματα θα διενεργούνται σε ενυπάρχουσα γεωργική έκταση της Θάσου και ειδικότερα σε καλλιέργειες ελαιοδέντρων, επίσης στα ελαιοτριβεία και στο συνεταιρισμό ελαιοπαραγωγών, γεγονός που εξασφαλίζει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων και επαγγελματικής κατάρτισης των μαθητών.

Επίσης υπάρχουν συσκευαστήρια για την εργαστηριακή κάλυψη μαθημάτων που έχουν σχέση με Αρχές επεξεργασίας τροφίμων ,Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων και Συσκευασία τροφίμων .

Ειδικότητα Τουριστικών επαγγελμάτων

Για την κάλυψη αυτής της ειδικότητας υπάρχει ο τομέας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Β΄ Τάξη

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι

– Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2 ώρες εργαστήριο

– Τουριστική θεωρία και εφαρμογή Η/Υ 3 ώρες εργαστήριο

– Εργασίες Σύγχρονου γραφείου 2 ώρες εργαστήριο

Γ΄ τάξη

1. Ειδικότητα Υπαλλήλων τουριστικών Επιχειρήσεων

Τα εργαστηριακά μαθήματα είναι

– Λειτουργίες ξενοδοχειακών Μονάδων 2 ώρες εργαστήριο

– Λειτουργίες τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί ναύλοι,

Τουριστικά πακέτα 1 ώρα εργαστήριο

– Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ 3 ώρες εργαστήριο

Πρακτικές επισκέψεις δύναται να γίνουν στα πολλά τουριστικά γραφεία , στα ξενοδοχεία και στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τις Θάσου.

Ειδικότητα Επεξεργασίας Μαρμάρου

Παρόμοια ειδικότητα δεν υπάρχει στο ΕΠΑΛ , υπάρχουν μόνο στο ΟΑΕΔ

– Καλλιτεχνική επεξεργασία Μαρμάρου ,ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου

– Μαρμαροτεχνική ,ΟΑΕΔ Δράμας

Εάν συμπεριληφθεί στις ειδικότητες του ΕΠΑΛ και κατ΄επέκταση στο νέο Τεχνολογικό Λύκειο μπορούν να υποστηριχθούν τα εργαστηριακά μαθήματα που έχουν σχέση με ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά εργαστήρια και επίσης στα εργαστήρια μαρμάρων και σε χώρους εξόρυξης μαρμάρου που υπάρχουν αρκετά στο νησί της Θάσου.

Συμπερασματικά

Η Α΄τάξη του ΕΠΑΛ μπορεί να ξεκινήσει με την διάθεση τριών ή τεσσάρων μόνο αιθουσών για τα θεωρητικά μαθήματα,( δεν υπάρχουν εργαστηριακά μαθήματα) μία αίθουσα καθηγητών και ένα γραφείο Δ/ντή (WC, αποθήκη).

Στην Β τάξη ,την δεύτερη χρονιά, θα χρειαστούν οι εργαστηριακοί χώροι και τα μέρη επισκέψεων και επιπλέον άλλες τρεις αίθουσες διδασκαλίας για Α και Β τάξη.

Μακροπρόθεσμα πρέπει το σχολείο να έχει περίπου 6-7 αίθουσες και για τις τρεις τάξεις.

ΓΕΝΙΚΑ

Η ίδρυση ΕΠΑΛ στη νήσο της Θάσου είναι επιτακτική για τους παρακάτω λόγους :

1. Στο νησί της Θάσου υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση η οποία είναι συνεχώς αύξουσα, τα τουριστικά επαγγέλματα είναι περιζήτητα και δεν υπάρχει ικανός αριθμός ειδικευμένων εργαζομένων αφού τα περισσότερα τουριστικά επαγγέλματα ικανοποιούνται από τους κατοίκους της Θάσου καθ’ ότι είναι δικές τους οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω επιλύονται με τη φοίτηση των μαθητών σε ΕΠΑΛ της ειδικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

2.Στην Θάσο,επίσης, ανθεί η καλλιέργεια της ελαίας και της μελισσοκομίας,καλλιέργιες πανελλήνιας και διεθνούς φήμης που στην πλειονότητά τους είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, στις οποίες θα μπορούσαν πολλοί μαθητές να ακολουθήσουν τις ειδικότητες Μελισσοκομικής και Ελαιοκαλλιέργειας.Στο ΕΠΑΛ υπάρχει ο τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος για τις παραπάνω ειδικότητες.

3. Η ίδρυση ΕΠΑΛ θα σταματήσει την αναγκαστική ,χρονοβόρα και άκρως επικίνδυνη μετακίνηση των μαθητών,(42 στο σύνολό τους) για το σχολικό έτος 2013-2014, από το νησί προς άλλα ΕΠΑΛ της Καβάλας και της Χρυσούπολης ή τη διαμονή των μαθητών αυτών σε άλλες πόλεις με τις αντίστοιχες ως εκ τούτου οικονομικές επιβαρύνσεις.

4. Επιπλέον η ίδρυση ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει ως ανασχετικός παράγοντας της σχολικής εγκατάλειψης των μαθητών , που δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης ή διαμονής ή δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν το Γενικό Λύκειο.

Ο κ. Λοβέρδος αφού εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρόταση δημιουργίας Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου δήλωσε ότι η πρόταση θα συζητηθεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία συμμετέχει και ο κ. Πασχαλίδης, για να έρθει προς ψήφιση στο Β’ Θερινό Τμήμα της Βουλής. Επίσης δεσμεύτηκε να εξετάσει τα αιτήματα για το 21ο Δημ.Σχ.Καβάλας και για το ΕΠΑΛ Θάσου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.