Ομιλία-Παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Γιάννη Πασχαλίδη

0

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 ο Βουλευτής Καβάλας Ιωάννης Πασχαλίδης συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος και Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, αντίστοιχα, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» και σε παρέμβασή του ανέφερε τα εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ – B΄ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 παρ.1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 26 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.10 ΄, συνήλθε σε συνεδρίαση στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Γεωργίου Στύλιου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος και κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, αντίστοιχα, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α’ ανάγνωση του καταλόγου των μελών της Επιτροπής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, ξεκινά η συνεδρίαση της Διαρκής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».

Τον λόγο έχει ο κ. Υπουργός.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖOΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας): Κύριε Πρόεδρε, έχω να καταθέσω μια σειρά από νομοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν κυρίως διορθώσεις του κειμένου και προσθήκη κάποιων σημείων τα οποία θα τα συζητήσουμε αφού διανεμηθούν.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κ. Πασχαλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Πολύ επιγραμματικά θα ήθελα και εγώ να τονίσω τη σπουδαιότητα του σημερινού νομοσχεδίου, το οποίο περιέχει διατάξεις ιδιαιτέρως καινοτόμες και υποβοηθητικές στην οργάνωση και λειτουργία της παιδείας. Στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου βρίσκεται η οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ), που στόχο έχει να υποβοηθήσει την ασκούμενη πολιτική στο χώρο της παιδείας, αποτελούμενο από όσους έχουν διατελέσει Υπουργοί με αρμοδιότητα την Παιδεία, ενώ η συμμετοχή τους θα είναι οικειοθελής και τα μέλη δεν θα λαμβάνουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση.

Επίσης τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος νομοσχεδίου που προβλέπουν την επιπλέον μοριοδότηση τόσο των μονίμων όσο και των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αποτελούν διατάξεις μεγίστης σημασίας καθώς στόχο έχουν να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα στελέχωσης των σχολείων που λειτουργούν σε δυσπρόσιτα μέρη των ορεινών όγκων και της νησιώτικης Ελλάδας εξαιτίας της απροθυμίας εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν σε αυτά λόγω δυσμενών συνθηκών διαβίωσης.

Ακόμα στο νομοσχέδιο γίνεται αναφορά και σε θέματα που αφορούν τους ιεροδιδασκάλους ισλαμικής θρησκείας και μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω ιεροδιδασκάλους να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, τα μαθήματα μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα και στην αραβική στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια καθώς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται το οξύ πρόβλημα συνεχούς έλλειψης διδακτικού προσωπικού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω παρόλο που μας βρίσκουν όλους σύμφωνους οι βελτιωτικές διατάξεις σχετικά με την παροχή κάθε δυνατής αρωγής στο έργο της θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας της μειονότητας, εν τούτοις θα ήθελα να εκφράσω και τις επιφυλάξεις πολλών συμπολιτών μας αναφορικά με το ζήτημα της σύστασης κατεύθυνσης ισλαμικών σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η λύση που προτείνεται προς ικανοποίηση όλων των μερών (και ίσως θα έπρεπε το Υπουργείο να την εξετάσει ενδελεχέστερα) είναι η ίδρυση κατεύθυνσης ισλαμικών σπουδών υπό το Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα με το παρόν νομοσχέδιο αίρεται επιτέλους μια τεράστια αδικία, καθώς καταργείται διάταξη νόμου του 2009, σύμφωνα με την οποία τα πανεπιστημιακά τμήματα είχαν τη δυνατότητα, με αιτιολογημένη απόφαση και έγκριση της Συγκλήτου, να αποφασίζουν για τη μη πρόσβαση πασχόντων από συγκεκριμένες παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον η παρακολούθηση για τους πάσχοντες ήταν δυσχερής.

Με αφορμή τη συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου που φέρει σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της Παιδείας δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ και στην τροπολογία που καταθέσαμε σχετικά με την ίδρυση ανοικτού τεχνολογικού πανεπιστημίου με Έδρα το ΤΕΙ Καβάλας και πόλους τα υπόλοιπα ΤΕΙ της χώρας. Με αυτό τον τρόπο η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη εκτός από το Δημοκρίτειο και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα θωρακιστεί και με ένα ανοικτό πανεπιστήμιο τεχνολογικού τομέα, το οποίο θα μπορεί να απορροφήσει κάθε χρόνο πάνω από 1.000 φοιτητές στα προπτυχιακά καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Ίδρυμα αυτό θα έχει τη μορφή ΝΠΔΔ, θα έχει ως αποστολή πρώτον την παροχή στους πολίτες ανοικτών τεχνολογικών προγραμμάτων σπουδών και των τριών κύκλων, δεύτερον την παροχή υπηρεσιών ανάμικτης εκπαίδευσης στα ΤΕΙ της χώρας, Ειδικότερα θα ακολουθηθεί το μικτό σύστημα συνδυάζοντας την παραδοσιακή μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τις μεθόδους της παράδοσης στην Αίθουσα με τις δραστηριότητες μέσω Η/Υ.

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία το σύστημα αυτό προσφέρει: υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για τους σπουδαστές και τους καθηγητές. Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα προγράμματα που ακολουθούν μόνο παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο ηλεκτρονικά μαθήματα. Υψηλή ζήτηση από φοιτητές λόγω ευελιξίας και άνεσης. Αύξηση στην πληροφόρηση για φοιτητές και διδάσκοντες, καθώς τους προσφέρει νέες δυνατότητες να αξιοποιήσουν για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα.

Το σημαντικότερο είναι ότι το ίδρυμα αυτό θα απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και θα παρέχει, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης. Ο φοιτητής επιλέγει τον χρόνο μελέτης και τον ρυθμό με τον οποίο να θέλει. Δεν υπάρχουν Εισαγωγικές Εξετάσεις και ο φοιτητής ο ίδιος διαμορφώνει τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική με στόχο να προσελκύσει πέραν των Ελλήνων και φοιτητές από τα Βαλκάνια, από την Ανατολική Μεσόγειο και Αραβικές χώρες.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι το όλο εγχείρημα δεν έχει κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό με εξαίρεση ίσως το απαιτούμενο λογισμικό εικονικών εργαστηρίων που αν δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμο θα ηδύνατο να καλυφθεί μέσω του προγράμματος της ψηφιακής σύγκλησης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κ. Πασχαλίδη. Είναι πολύ ουσιαστική η τροπολογία που καταθέσατε κ. Πασχαλίδη, την επικροτώ και την έχω υπογράψει και εγώ. Θα αναφερθώ εκτενέστερα και σε άλλες συνεδριάσεις και στην Ολομέλεια κ. Υπουργέ, διότι έχουμε ανάγκη δημιουργίας θεσμών από τους οποίους θα μπορέσει να παραχθεί και γνώση και εκπαίδευση και οικονομικό κεφάλαιο για τη χώρα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.