Οι οφειλές προς τον Δήμο Καβάλας ρυθμίζονται έως εκατό δόσεις

0

Ο Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του νόμου 4764/2020 (Φ.Ε.Κ. 256/23.12.2020, τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, την ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει την ρύθμιση οφειλών έως 100 δόσεις που έχουν βεβαιωθεί, ή θα βεβαιωθούν, από 15/2/2020 έως και 30/6/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, δηλαδή από 15/2/2020 έως και 11/6/2020 (δημοσίευση του ν.4807/21). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση, είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1/3/2021 έως το αργότερο και τις 31/10/2021, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-gr-ΕΨΠ). Κατά το χρονικό διάστημα έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ΕΨΠ, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον Δήμο, είτε μέσω δικτυακού τόπου του Δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Πιο συγκεκριμένα:

  1. Στην ρύθμιση του ν.4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί, ή που θα βεβαιωθούν, από 15/2/2020 έως και 30/6/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/2/2020 έως και 11/6/2021.
  2. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ, ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, ή μη υποβολής, ή ανακριβούς δήλωσης, ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ, ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στην ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  4. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.
  5. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.
  6. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη. Άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης. Για όσους έχει ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων (κατάσχεση σε τράπεζες), είναι δυνατή η άρση της κατάσχεσης, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη με πληρωμή του 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στην ρύθμιση (παρ. 3, αρθρ. 169, ν.4764/20).

Για όσους οφειλέτες δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στον παραπάνω νόμο, υπάρχει η δυνατότητα ένταξής τους στην πάγια ρύθμιση οφειλών (ν.4646/19-24 δόσεις), χωρίς απαλλαγή προσαυξήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου Καβάλας (υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία Ευαγγελία, τηλ. 2510 500041), e-mail: tameio@kavala.gov.gr.


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.