Τον απολογισμό του περασμένου έτους και για τον προγραμματισμό του νέου (2021) έκανε ο δήμαρχος Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης, ο οποίος αναφέρει τα ακόλουθα: «Η χρονιά που άρχισε ας είναι μία χρονιά ελπίδας. Μία χρονιά, που θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Το τέλος του 2019 και το 2020, ήταν μία περίοδος ιστορικά δύσκολη. Ακραία φαινόμενα έπληξαν τον τόπο μας και τη χώρα και η πανδημία του Covid-19 επέφερε τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας. Ως διοίκηση του Δήμου, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, προσπαθήσαμε και εκμεταλλευτήκαμε κάθε ευκαιρία. Δουλέψαμε συλλογικά, σε άριστη συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους πολίτες και έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει αρκετά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς ενημέρωση των πολιτών, αναφέρουμε τα παρακάτω:

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. εγκρίθηκαν στον Δήμο Θάσου, αντίστοιχα, τα ποσά των 350.000,00€, 250.000,00€ και 200.000,00€, για παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης και αποφυγής εκ νέου πλημμυρικών φαινομένων.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 1.775.000,00€ για το έργο: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών Δήμου Θάσου μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις 22 και 26/11/2019».

Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 380.000,00€ για το έργο: «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Λιμένα νήσου Θάσου», το οποίο εκτελέστηκε.

Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 700.000,00€ για το έργο: «Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου».

Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 171.740€ για το έργο: «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan), για την ιεράρχηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Θάσο».

Αιτείται στο Υπουργείο ανάπτυξης την χρηματοδότηση έργων: 1) επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ» Λιμεναρίων Δήμου Θάσου, συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 400.000,00€ και 2) επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών όμβριων στον Λιμένα Δήμου Θάσου, συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 350.000,00€.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.970.000,00€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εντάχθηκε το έργο «Αποπεράτωση Δημαρχιακού καταστήματος» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού χρηματοδότησης 3.428.288,74€.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

Εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία, από τις 19 Σεπτεμβρίου 2020, το Κ.Ε.Π. με ηλεκτρονικό αριθμό 178Π του Δήμου Θάσου, το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Λιμεναρίων. Εντάχθηκε το Κ.Ε.Π. Θάσου (Λιμένας) στο πρόγραμμα «myKEPlive» του Υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Θάσου παρέλαβε συνολικά:

-Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα (16m3 και 2,5m3), συνολικής δαπάνης 208.320€ με Φ.Π.Α.

-Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με Φ.Π.Α.

-Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, συνολικής δαπάνης 107.880€ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε κατ’ εξαίρεση με το ποσό των 165.000,00€, για την «προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και έχει προκηρύξει από τα ανωτέρω την προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3, συνολικής δαπάνης 155.000€ με Φ.Π.Α.

Εξωραϊσμός-καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων.

Πολλές παρεμβάσεις καθαριότητας και εξωραϊσμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε όλους τους οικισμούς (πλατείες, κλαδέματα δέντρων, νεκροταφεία κ.λπ.).

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.

Αντικατάσταση και τοποθέτηση παγκακιών.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΑ

Ο Δήμος Θάσου παρέλαβε:

-Ένα (1) καινούργιο καλαθοφόρο ανυψωτικό όχημα, συνολικής δαπάνης 116.312€ με Φ.Π.Α.

-Ένα (1) καινούργιο κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 23.808€ με Φ.Π.Α.

-Δύο (2) καινούργια μικρά φορτηγά τύπου VAN μονής καμπίνας, συνολικής δαπάνης 41.912€ με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. με το ποσό των 223.000,00€, για την «προμήθεια μηχανημάτων έργου, ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Έχει συνταχθεί η μελέτη, έχει εγκριθεί η διακήρυξη και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας ενός γερανοφόρου φορτηγού οχήματος με αρπάγη, προϋπολογισμού 204.600€ με Φ.Π.Α.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εντάχθηκε η πράξη: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και Α.Π.Ε. στο κτίριο του 1ου δημοτικού σχολείου Λιμένα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικής δημόσιας δαπάνης 256.000,00€.

Απόδοση από τον Δήμο Θάσου λειτουργικών δαπανών στις σχολικές επιτροπές μετά από πολλά έτη.

Παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων (επισκευές στεγών, ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κ.λπ.) στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Θάσου.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εντάχθηκε η πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συνολική δαπάνη 236.955,73€. Έχει συνταχθεί η διακήρυξη και αναμένεται η σχετική έγκριση για την δημοσίευσή της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

Για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που προκαλούσαν καταστροφές, τα οποία διατέθηκαν δια δημοπρασίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

-Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του Δήμου Θάσου, για την μελέτη και εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου: «Ανάπλαση και ανάδειξη δασικού κήπου Ποτού», στη θέση Ποτός, Κοινότητας Θεολόγου, Δήμου Θάσου, Π.Ε. Θάσου. Βρισκόμαστε στη διαδικασία έγκρισης της μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 49.567,00€, από τη Διεύθυνση Δασών Καβάλας.

-Υποβολή και έγκριση πρότασης: «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου νήσου Θάσου», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 598.500,00€. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.

-Υποβολή και έγκριση πρότασης: «Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.228.500,00€. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.

-Υλοτομία των προσβεβλημένων (ξερών) ατόμων τραχείας πεύκης Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, συνολικού όγκου 23.839,87κ.μ., με μίσθωμα 4,40€ το κυβικό μέτρο, συνολικών εσόδων 104.895,43€.

-Υλοτομία συστάδων βάσει λήμματος διαχειριστικής μελέτης έτους 2020 Κοινοτήτων Παναγίας, Ποταμιάς, Πρίνου, 1.350κ.μ. τραχείας πεύκης και 760κ.μ. μαύρης πεύκης, με μίσθωμα 15,60€ το κυβικό της τραχείας πεύκης και 34,30€ το κυβικό της μαύρης πεύκης, συνολικών εσόδων 47.128€.

Τέλος, προχωρήσαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και προκηρύχθηκαν τα έργα που είχαν μείνει σε στασιμότητα και ειδικότερα: «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση «ιρλανδικής διάβασης» επί της παλαιάς χάραξης της εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα». Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 628.999,99€. «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι». Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 312.000,00€».


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.