Η χορήγηση δελτίων μετακίνησης ατόμων με αναπηρία

0

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι: «Εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-01-2021 διευκρινιστική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία-Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την οποία αρχίζει η έκδοση και η θεώρηση των δελτίων κυκλοφορίας ατόμων με αναπηρία για το έτος 2021, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας, ή/και 50% έκπτωση με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και ο συντονισμός της Υπηρεσίας μας με τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Νομό μας θα αρχίσει την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. Όσοι επιθυμούν να διεκπεραιώνουν τη θεώρηση της κάρτας τους στην Υπηρεσία μας, θα προσέρχονται αφού πρώτα κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού στα τηλ. 2510291367, ή 357, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, αρχίζοντας από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021. Τις πρώτες εβδομάδες θα δοθεί προτεραιότητα στις νέες εκδόσεις δελτίων κυκλοφορίας. Η έκδοση δελτίων μετακίνησης νέων δικαιούχων, θα γίνεται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ οι κάτοχοι δελτίων μετακίνησης προηγουμένων ετών, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία τους για το έτος 2021 και στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου που ανήκουν, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, ή του κηδεμόνα του, ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (χορηγείται από την Υπηρεσία) με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή διαβατήριου του δικαιούχου.

3) Για τους υπηκόους άλλων κρατών, άδεια παραμονής, ή κάρτα ευρωπαίου πολίτη.

4) Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες.

5) Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%):

-Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση χορήγησης επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής και η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο.

-Άτομα που είναι ασφαλισμένα, μπορούν να προσκομίσουν απόφαση διοικητικού διευθυντή ασφαλιστικού φορέα, ή ΕΦΚΑ, ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

-Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.

-Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος σοβαρής και βαριάς νοητικής υστέρησης που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειμένου οι τυφλοί και οι σοβαρά, ή βαριά νοητικά υστερούντες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί, ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω, ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

-Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του ν.2643/98.

6) Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (φορολογικό έτος 2019) που να προκύπτει ότι έχουν συνολικό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 29.000 ευρώ, ή αντίστοιχα ατομικό μικρότερο των 23.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67%. Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι:

-Οι δικαιούχοι που υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια εισοδημάτων, δικαιούνται δελτίο μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και μόνο.

-Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

-Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, δεν υπολογίζονται στα ανωτέρω εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του δελτίου μετακίνησης (άρθ. 81 του ν.4611/2019). Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, που το εισόδημά του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

-Οι ολικά τυφλοί (ν.958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται και δικαιούνται χορήγησης δελτίου μετακίνησης με συνοδό χωρίς την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος».


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.