Η πενταμελής επιτροπή του άρθρου 8, παρ. 3α, του νόμου 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που συγκροτήθηκε με την 65/2022 απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για τον ορισµό έντεκα (11) µελών του Περιφερειακού Επιστηµονικού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας (Π.Σ.Ε.Κ.) της Περιφέρειας. ∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Σηµειώνεται ότι, από τα έντεκα (11) µέλη του Π.Σ.Ε.Κ., τα έξι (6) πρέπει να είναι καθηγητές Α.Ε.Ι., ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον υπουργό παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων. Τα δε υπόλοιπα µέλη, να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Η θητεία των µελών του Π.Σ.Ε.Κ. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει από τα συνηµµένα αποδεικτικά έγγραφα. Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: periferiarxis@pamth.gov.gr, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο γραφείο περιφερειάρχη (Ταχυδρομική διεύθυνση: Κακουλίδη 1, 69132 Κομοτηνή, τηλ.: 2531 352 117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει από 14 Ιουλίου έως και 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3μ.μ. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΛ2Ι7ΛΒ-ΥΞΛ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. (pamth.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr).

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.