Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί ενοχλείται η διοίκηση της «Οργανισμός Λιμένα Καβάλα Α.Ε.» όταν αναφερόμαστε στο έργο κατασκευής του σταθμού επιβατών κρουαζιέρας και του εμπορικού κέντρου Kavala Port Center στο λιμάνι «απόστολος Παύλος». Με αφορμή δημοσίευμα του «Καθημερινού Τύπου» απέστειλε την ακόλουθη παρατήρηση: «Σε απάντηση του δημοσιεύματός κ. Κοϊβέρογλου, με τίτλο: «Θα ξεμπλοκάρει την επένδυση στο λιμάνι Καβάλας ο Καβαλάρχης;» (19/11/2021) και συγκεκριμένα μόνο στα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας και του ενδιαφέροντος της «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.»: α) διευκρινίζουμε πως οι διατυπώσεις που αποδίδονται στην διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας μας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και β) σας καλούμε, για ακόμα μία φορά, να απέχετε από περιγραφές αναφορικά με την «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» προς δημιουργία εντυπώσεων, οι οποίες προκαλούν παρερμηνείες στο αναγνωστικό κοινό». Η φράση που «ενόχλησε» την διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., προφανώς, ανέφερε ότι: «Γιατί, όπως είπε η διευθύνουσα σύμβουλος της «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.», τα σχέδια της επένδυσης βρίσκονται σε κάποιο συρτάρι Υπηρεσίας του Υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής». Είναι αναληθές ότι, τα σχέδια της τροποποίησης που έκανε η ανάδοχος εταιρεία (Γεωργούλιας Α.Ε.) στην αρχική μελέτη εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ομόφωνα αν δεν κάνουμε λάθος και εστάλησαν τον περασμένο Φεβρουάριο (η διευθύνουσα σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δεν θυμόταν την ακριβή ημερομηνία) στο Υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών;

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, έλαβε απάντηση το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. για την αξιολόγηση των σχεδίων αυτών; Κι αν ναι, ποια είναι αυτή; Είναι λογικό συμπέρασμα, νομίζουμε, πως αν το Υπουργείο και ειδικότερα η αρμόδια Υπηρεσία του, δεν ασχολήθηκαν με τα σχέδια της επένδυσης στην χερσαία ζώνη του λιμανιού της Καβάλας, δεν θα ενημέρωσαν και το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. Επομένως, τα σχέδια βρίσκονται «σε κάποιο συρτάρι» στο Υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Βεβαίως, δεν μπορούσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να πει στον «Κ.Τ.» ότι τα σχέδια της επένδυσης είναι σε κάποιο συρτάρι, ωστόσο έπειτα από τόσους μήνες «σιωπής» από το αρμόδιο Υπουργείο, τι άλλο μπορεί να υποθέσει κάποιος;

Δεν αντιλαμβανόμαστε, επίσης, την έκκληση από την διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να απέχουμε από περιγραφές για την δημιουργία εντυπώσεων, οι οποίες προκαλούν παρερμηνείες στο αναγνωστικό κοινό. Θεωρούμε πως έχουμε το δικαίωμα να σχολιάζουμε ελεύθερα, να ασκούμε έλεγχο και κριτική σε οποιονδήποτε κατέχει δημόσιο αξίωμα. Ακόμα κι αν η διευθύνουσα σύμβουλος της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., δήλωνε πως τα σχέδια της επένδυσης βρίσκονται σε κάποιο συρτάρι, γιατί αυτό είναι μεμπτό και επιθυμεί να μην χρεωθεί την «παρερμηνεία»; Εκείνη δήλωσε στον «Κ.Τ.» ότι, η διοίκηση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. θέλει «με χίλια» την επένδυση και κάθε επένδυση που θα αναβαθμίσει τα λιμάνια και την πόλη.

Επ’ ευκαιρία, θέλουμε να παραθέσουμε ένα απόσπασμα σχεδίου νόμου του έτους 2012, το οποίο αφορά στο  άρθρο 40, με τίτλο: «Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων». Το άρθρο αυτό αναφέρει τα ακόλουθα: «1. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος Ανώνυμης Εταιρείας, ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης.

2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, νοουμένων ως λιμενικών έργων αυτών που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στην χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, ιδίως λιμενοβραχίονες, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, β) σε βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, ιδίως σταθμοί στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα και άλλα.

3. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου εκ των ανωτέρω απαιτείται προηγούμενη ένταξή του στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα (Master Plan), με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού Λιμένος. Προκειμένου να ενταχθεί, ή τροποποιηθεί, το έργο στο αναπτυξιακό πρόγραμμα μελέτης και διαχείρισης του λιμένα, απαιτείται η υποβολή μελέτης Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και μελέτη έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) στην Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Υποδομών (Γ.Γ.Ν.Ε.Υ.), η οποία διαβιβάζει αμελλητί πλήρη αντίγραφα των φακέλων στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου εντός προθεσμίας εξήντα ημερών να διατυπώσει την αξιολόγησή της για τις υποβληθείσες μελέτες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής απράκτου, η αξιολόγηση λογίζεται ως θετική».

Στις τελευταίες γραμμές αναφέρεται πως, αν η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου περιβάλλοντος ενέργειας και κλιματικής αλλαγής δεν διατυπώσει την αξιολόγησή της στον φάκελο ενός λιμενικού έργου, εντός εξήντα ημερών, η αξιολόγηση λογίζεται θετική. Ισχύει, άραγε, το ίδιο και με την Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής; Μήπως, η «σιωπή» της Υπηρεσίας σημαίνει πως αξιολογεί θετικά τα, ήδη εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σχέδια του Kavala Port Center; Μπορεί η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να απαντήσει στο ερώτημα αυτό κι ας αφήσει τα σχόλια περί «παρερμηνειών» και περιγραφών προς δημιουργία εντυπώσεων; Αν το Υπουργείο ναυτιλίας συναινεί «σιωπηρά» στην υλοποίηση του έργου, γιατί δεν άρχισαν οι εργασίες από το έτος 2019, που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια;


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.