ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

0

Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως την σημαντικότερη απόφαση του, ειδικότερα σ’ αυτή την εποχή των έντονων προκλήσεων. Επομένως, η σωστή επιλογή του πανεπιστημίου σημαδεύει ολόκληρη μας τη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7.000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 σχολές:

• Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

• Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου

• Σχολή Θετικών Επιστημών

• Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής

• Ιατρική Σχολή

Ακαδημαϊκή Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ

Σταθμός στην πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η έγκριση του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Κύπρο που εγκρίθηκε από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Μέλος της Laureate International Universities – του μεγαλύτερου διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 75 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 29 χώρες της υφηλίου με σύνολο 850,000 φοιτητών.

Αυτή ακριβώς η εταιρική σχέση εξασφαλίζει μια άλλη διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής.

ECTS Label

Το πρώτο Πανεπιστήμιο από τα κρατικά και μη κρατικά Πανεπιστήμια σε Κύπρο και Ελλάδα και ένα εκ των 40 στην Ευρώπη που κατέκτησε το ECTS label. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το ECTS είναι ένα φοιτητικό-κεντρικό σύστημα που αφορά τη συσσώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, και στοχεύει στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης.

Τμήμα Νομικής

Το τμήμα Νομικής έχει καταστεί από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους σπουδαστές από την Ελλάδα.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει πρόγραμμα Νομικής που ακολουθεί κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου. Το Τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσης υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και με το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με πρόσφατη διοικητική πράξη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, κρίθηκε ότι τα πτυχία του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ισότιμα αλλά και αντίστοιχα, των πτυχίων των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει, άμεση και χωρίς εξετάσεις και άλλες διαδικασίες, εγγραφή των πτυχιούχων του Νομικού Τμήματος, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα μητρώα των ασκούμενων δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

Ιατρική Σχολή

Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με της Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Επιπρόσθετα, έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι μέλος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το δίκτυο της Laureate International Universities διαθέτει 19 κέντρα αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).

Η Σχολή έχει επίσης βραβευτεί με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solutions (Βέλτιστες Ιατρικές Εφαρμογές) και Best Education Installation (Βέλτιστες Εκπαιδευτικές Λύσεις).

Η Κλινική Άσκηση γίνεται σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Κύπρου, με την έγκριση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ήδη συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας για χρήση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας που έχει μετονομαστεί σε «Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρνακας – Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου»

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εξ Αποστάσεως (Distance Learning) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε τομείς, όπως Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημοσία Υγεία και άλλα.

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.

Η φυσική παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη μόνο στις τελικές (γραπτές) εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται κατά μέσο όρο ένα τριήμερο κάθε εξάμηνο (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή), ενώ, για τη διευκόλυνση των φοιτητών, θα προγραμματίζονται και προεραιτικές συμβουλευτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες.

Για μια γενική ενημέρωση για τη λειτουργία, τα προγράμματα, τις σπουδές και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cy ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο admit@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.