Το Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα πραγματοποιήσει κανονικά το πρόγραμμα αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων τις ημέρες του Πάσχα. Συγκεκριμένα, την Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου 2017, το Μεγάλο Σάββατο 15 Απριλίου 2017 και στις 17 Απριλίου 2017, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια φορτηγών για βαρέα αντικείμενα και υπολείμματα κήπων (κλαδιών-χόρτων). Παρακαλούνται θερμά οι δημότες, να αποφύγουν την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών και χόρτων στους κοινόχρηστους χώρους και σε πεζοδρόμια κατά τις ημέρες των εορτών.

Ακόμα, η Υπηρεσία Ποιότητας Ζωής ενημερώνει τους οικοπεδούχους για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, ενόψει του θέρους, ότι: «Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Καβάλας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ότι υποχρεούνται να προβούν:

– στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα

– στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, όσο και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους

– στην κλάδευση των δέντρων, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής προσπέλαση πεζών και υψηλών οχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Καβάλας και η αποφυγή ατυχημάτων

– σε συγκέντρωση των κλαδιών (κατά προτίμηση σε δέματα προς διευκόλυνση των εργαζομένων) έξω από την ιδιοκτησία τους και εν συνεχεία επικοινωνία με το Τμήμα Καθαριότητας στα τηλέφωνα: 2510223514/2510250691.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, που ο καθένας είναι αναγκαίο να εφαρμόζει, γνωστοποιούμε τις ισχύουσες διατάξεις, ευελπιστώντας ότι αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα του θέματος, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να είμαστε συνεπείς προς τις υποχρεώσεις μας.

Α. Πυροσβεστική διάταξη αρ. 4/2012 – άρθρο 1 πεδίο εφαρμογής − υποχρεώσεις

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, ή εκρήξιμων υλικών, ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
  2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

Β. Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 94, παρ. 26

Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here