Στις 30 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε το διετούς διάρκειας ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Γυμνασίου Κρηνίδων, στο πλαίσιο του Erasmus+, Βασική Δράση 1/ ΚΑ1, που αφορά στη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, προσφέροντας μαθησιακές ευκαιρίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις γλωσσικές ικανότητές τους, να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική πολυχρωμία της ευρωπαϊκής οικογένειας και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής: «Οι βασικές αυτές κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση, αποτέλεσαν κίνητρο και τις βάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού του Γυμνασίου Κρηνίδων, ήδη από το σχολικό έτος 2014-2015, όταν καταρτίστηκε πρόγραμμα δράσης, που οδήγησε στην υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος Erasmus+, για την επιμόρφωση τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην Τσεχία και την Ολλανδία το σχολικό έτος 2015-2016 και του διετούς προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-022869 και τίτλο: «Έρευνα και μάθηση στην Ευρώπη της καινοτομίας και του πολιτισμού», για την επιμόρφωση άλλων τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών στη Φινλανδία-Εσθονία και στην Πορτογαλία (Αζόρες) το σχολικό έτος 2016-2018.

Στόχος του πρώτου προγράμματος ήταν, η ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης στην εκπαίδευση εντός της σχολικής μονάδας μέσω της επιμόρφωσης στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και της γνωριμίας με καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα, αλλά και συνοπτικά παρακάτω, είχε διπλό στόχο: από τη μία πλευρά, τη γνωριμία με το επιτυχημένο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τους περιορισμούς του και από την άλλη, τη βιωματική προσέγγιση μιας λεπτομερειακά σχεδιασμένης μαθησιακής εμπειρίας με αίθουσα διδασκαλίας την ίδια τη φύση στο πλαίσιο της λεγόμενης «άτυπης» μάθησης.

Ο πρώτος στόχος εξειδικεύτηκε μέσω του εκπαιδευτικού οργανισμού Euneos Corporation, οι ιδρυτές του οποίου εμπνεύστηκαν στη μακρινή Φινλανδία την ονομασία του από τις ελληνικές λέξεις «ευ» και «νους». Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει τη διείσδυση της ελληνικής πολιτιστικής παρακαταθήκης στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση του παρόντος και του μέλλοντος. Η ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος στο Γυμνάσιο Κρηνίδων, έκρινε ότι είναι προτιμότερη η επιμόρφωση των στελεχών του την ίδια χρονική περίοδο (2-7 Απριλίου 2017) από τον Euneos σε δύο διαφορετικές θεματικές: α) Η πρώτη στην οποία επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί: Νίκος Νικολέρης, μαθηματικός και Ειρήνη Περσίδου, Γερμανικής γλώσσας, αφορούσε στη γνωριμία με όψεις του φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και στην ενημέρωσή τους με την πολύ προωθημένη διάσταση της μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι (game based learning). Η επίδειξη τρόπων μάθησης βασισμένων στο παιχνίδι με, ή χωρίς, τη χρήση της τεχνολογίας, έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν την αξία μιας μάθησης που δεν στηρίζεται μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο, ούτε στην αυθεντία του «δασκάλου», β) η δεύτερη στην οποία επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί: Βαγγέλης Αδάμος, φιλόλογος και Μαρία Ταουκτσή, Αγγλικής γλώσσας, αφορούσε στην επαφή των επιμορφούμενων με κάποιες καλές πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στις εκπαιδευτικές δομές ενός όμορου με αυτό του Ελσίνκι Δήμου με έδρα την Τικουρίλλα. Η επιμόρφωση βασιζόταν σε μία γενική ενημέρωση για το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, όψεις του οποίου ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό και η Εσθονία, όπου διεξήχθη το δεύτερο μέρος του προγράμματος και σε παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας σε σχολεία του Δήμου της Τικουρίλλα.

Το πιο σημαντικό από την όλη επιμορφωτική εμπειρία, ήταν η παρακολούθηση της σχολικής ζωής σε εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η συζήτηση με τους διδάσκοντες και τους μαθητές και βέβαια, οι συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών κρατών που συμμετείχαν στην ίδια επιμόρφωση. Κοινό συμπέρασμα των επιμορφούμενων, είναι ότι το φινλανδικό σύστημα ενδιαφέρεται να δημιουργεί ατμόσφαιρα χαρούμενης μάθησης από την τρυφερή ακόμα ηλικία. Ενισχύει την αυτενέργεια, αξιοποιεί τις υποδομές, οι οποίες είναι πραγματικά ασυναγώνιστες σε σχέση με τις αντίστοιχες ελληνικές και φαίνεται πως ανταποκρίνεται σε μία κοινωνία λιγότερο «οικογενειοκρατική» σε σχέση με την ελληνική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι χαλαρός. Εντυπωσιακή υπήρξε η έμφαση στην ειδική αγωγή, αρκεί να αναφέρουμε ότι για κάθε παιδί που έχει μαθησιακή ανάγκη υπάρχει ένας εκπαιδευτικός, ή φοιτητής ειδικής αγωγής, ή επιμορφωμένος στην ειδική αγωγή, που είναι δίπλα του μέσα στην αίθουσα! Βέβαια, όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα αρκετά αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου ο ρόλος των Δήμων είναι πολύ σημαντικός: το Υπουργείο Παιδείας θέτει τους κανόνες και τις γενικές κατευθύνσεις και στη συνέχεια, οι δημοτικές επιτροπές παιδείας σχεδιάζουν με ελευθερία και λεπτομέρεια το πρόγραμμα σπουδών και φροντίζουν για την υλικοτεχνική υποδομή.

Στα highlights: το μάθημα γυμναστικής με tablet, η πανεπιστημιακών προδιαγραφών σχολική βιβλιοθήκη ενός Λυκείου, η ακομπλεξάριστη χρήση καμερών ασφαλείας σε δημοτικό, η αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της «οικιακής οικονομίας», η οποία έμοιαζε με κουζίνα, αφού άλλωστε είχε νεροχύτες και πραγματικές ηλεκτρικές συσκευές(!), η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα αποφόρτισης και διδασκαλίας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, η πραγματικά επαγγελματική… σχολική χορωδία σε Λύκειο του Ταλίν στην Εσθονία με τους μαθητές ξεναγούς-επιμορφωτές από το «Τμήμα Αγγλικών» του σχολείου!

Ο δεύτερος στόχος του προγράμματος Erasmus+ 2016-2018 του Γυμνασίου Κρηνίδων υλοποιήθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Chain Foundation (Cultural Heritage Activities and Institutes Network) υπό τον ελληνομαθή Ολλανδό πρόεδρο, Fokko Dijkstra και τους Πορτογάλους συνεργάτες του στις 24-29 Ιουλίου 2018 στα νησιά Τερσέιρα, Φαγιάλ και Πίκο στις Αζόρες της Πορτογαλίας, με συμμετέχοντες τους εκπαιδευτικούς: Βαγγέλη Αδάμο, φιλόλογο και Μαρία Ταουκτσή, Αγγλικής γλώσσας. Η δομημένη βιωματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της άτυπης μάθησης αποτέλεσε στόχο του σχολείου μας, το οποίο δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, στην οργάνωση διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συμμετοχή της χορωδίας του σε εκδηλώσεις: αρχαίο θέατρο Φιλίππων, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) και στη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια (π.χ. θεολογικό μαθητικό συνέδριο στην Ξάνθη το 2017 και την Κρήτη το 2018) και μαθητικούς διαγωνισμούς.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σχολείο, που αν και επαρχιακό και μικρό -και ίσως, τελικά, …ακριβώς γι’ αυτό- επιδεικνύει διάθεση «εξόδου» προς τον πολιτισμό θεωρώντας ουσιώδες κομμάτι της εκπαίδευσης την αυθεντική μάθηση μέσω της επαφής με ό,τι μπορεί να ονομαστεί μνημείο (πολιτιστικό, ή φυσικό). Πάντα, όμως, από τέτοιες δράσεις λείπει η συνεκτική γραμμή, ή ένας ιστός που οδηγεί στη μάθηση οργανωμένα και με λογική αλληλουχία. Συνήθως, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μνημεία κάτω από μία εντελώς γραμμική-αθροιστική θεώρησή τους.

Το πρόγραμμα του Chain Foundation, μας πρόσφερε την τεχνογνωσία της παρουσίασης των μνημείων με πρότυπο τρόπο μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον: το ηφαιστειακό τοπίο των Αζορών διαμόρφωσε το πολιτιστικό γίγνεσθαι στη διαχρονία του, το υποτροπικό κλίμα επηρέασε κάθε όψη του πολιτισμού και έδωσε την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας των κατοίκων του, ενώ οι λαοί που κατοίκησαν στο σύμπλεγμα αυτό των νησιών του Aτλαντικού επηρέασαν, ο καθένας με τον τρόπο του, την κουλτούρα και την οικονομία, όπως και η διαχρονική αξία της φάλαινας φυσητήρας (sperm whale). Όλα αυτά, κάθε στοιχείο, όσο μικρό κι αν είναι, αποτέλεσαν αντικείμενο μάθησης.

Αρχίζοντας κάποιος από κάπου, για παράδειγμα από τις θαμνώδεις μαγευτικές ορτανσίες, που στο τοπίο των Αζορών αντιστοιχούν με την αφθονία της μαργαρίτας στην ελληνική φύση, μπορεί να φτάσει οπουδήποτε θελήσει ακολουθώντας λογικές σχέσεις στην παρουσίασή του. Μπορεί να κινηθεί από την κορυφή της καλδέρας στην Τερσέιρα στο σπήλαιο του Μόντε Μπραζίλ, από το ένα νησί στο άλλο, από τις υπώρειες του βουνού Πίκο στο ομώνυμο νησί στο σπήλαιο του Αλγκάρ Ντο Καρβάο και από το Μουσείο Φάλαινας του Peter’s Café Sport στο νησί Φαγιάλ στις ίδιες τις φάλαινες, τις θαλάσσιες χελώνες και τα δελφίνια του Ατλαντικού. Σε όλα αυτό που μετρά, είναι η «δομημένη αφήγηση».

Συνολικά, θα λέγαμε ότι η μέχρι τώρα εμπειρία του Γυμνασίου Κρηνίδων από την επαφή με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική οικογένεια ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και την ευρωπαϊκή συνείδηση. Εννοείται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συνεχίσει την ευρωπαϊκή πορεία του, δοκιμάζοντας πια το πεδίο των σχολικών συμπράξεων (βασική δράση ΚΑ2), ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν επαφή με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα, αυτή τη φορά όχι μέσω των καινοτομιών και των καλών πρακτικών που εισάγουν οι επιμορφωμένοι στην Ευρώπη καθηγητές και καθηγήτριές τους, αλλά διά ζώσης μέσω της επαφής τους με τους ευρωπαίους συμμαθητές τους!».


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.