Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, απαγορεύεται από 15 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2017, η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραποτάμους, χειμάρρους, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς), για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων, α) στον ποταμό Νέστο, β) στα Τενάγη Φιλίππων, γ) στα αρδευτικά κανάλια, δ) στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα. Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Για τους παραβάτες της απόφασης προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου και απαγόρευση άδειας αλιείας.


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Please enter your comment!
Please enter your name here